Vergroot betrokkenheid,
beperk ongewenst verloop
Betrokken medewerkers zijn medewerkers die blijven en hun maximale potentieel benutten. Met Home of Progress zorg jij voor betrokken medewerkers door betere gesprekken te faciliteren en mensen uit te nodigen om mee te denken. Ervaar vandaag nog wat dit voor jou zou kunnen betekenen.
Start vandaag nog
Verhoog betrokkenheid
Waardevolle inzichten
Bevorder verbinding
Testimonials
Deze klanten gingen jou voor
"Ik raad Home of Progress ten zeerste aan"
Voordat we begonnen met de applicatie van Home of Progress, kampten we met een gebrek aan structuur en focus tijdens onze 1-op-1 gesprekken. Het definiëren van duidelijke doelen en het afstemmen van verwachtingen waren grote uitdagingen, die vaak leidden tot inefficiëntie en frustratie binnen ons team. Dankzij de implementatie van Home of Progress hebben we een gestructureerd kader gecreëerd dat het vaststellen van doelen vereenvoudigt en de afstemming van verwachtingen verbetert. Daarnaast heeft de applicatie ons in staat gesteld om eenvoudig het net op te halen in de organisatie rondom relevante vraagstukken. Dit heeft geleidt tot waardevolle inzichten die onze besluitvorming en effectiviteit hebben verbeterd. Ik raad Home of Progress ten zeerste aan voor iedereen die de kwaliteit van hun interne communicatie en samenwerking binnen het team wil verhogen.
Read More
Stephen Falkenstein
JOIN IT recruitment
"verbeterde groei en ontwikkeling van ons personeel"
Voordat we begonnen met Home of Progress, ontbrak het onze feedback- en coachingssessies aan structuur en standaardisatie, met documentatie die verspreid werd over losse bestanden. Sinds we Home of Progress hebben geïmplementeerd, hebben we niet alleen gestandaardiseerde, automatisch ingeplande gesprekken die de continuïteit verbeteren, maar ervaren zowel managers als medewerkers deze gesprekken als veel aangenamer en effectiever. Dit heeft geleid tot verbeterde groei en ontwikkeling van ons personeel, wat uiteindelijk het doel was.
Read More
Maarten Goedmakers
ICTZaakwaarnemer
"versterkt gevoel van betrokkenheid en verbinding binnen ons team"
Home of Progress heeft ons heeft ons geholpen om de maandelijkse gesprekken die we voeren met onze medewerkers te verbeteren. Het platform helpt om gesprekscycli te automatiseren, elk gesprek goed voor te bereiden en de documentatie op orde te houden. We hebben nu gemakkelijk toegang tot voorgaande gesprekken en relevante notities, wat zorgt voor betere inzichten en continuïteit in onze interacties. Bovendien heeft het platform ons in staat gesteld om onze medewerkers actief te betrekken bij belangrijke thema’s binnen het bedrijf. Door hun input te verzamelen en zichtbaar actie te ondernemen op hun suggesties, hebben we een versterkt gevoel van betrokkenheid en verbinding binnen ons team gecreëerd. Ik zou Home of Progress dan ook zeker aanraden!
Read More
Loek Zandee
Noyce
PROBLEMEN
Onbenut talent
In het voorkomen van verloop en maximaal benutten van medewerkers is het essentieel om medewerkers betrokken te houden. In de praktijk blijkt dit echter lastig en lukt het veel organisaties niet om medewerkers lang aan zich te binden en maximaal te benutten. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 85% van de medewerkers in West-Europa zich niet actief betrokken voelt.
Ineffectieve interacties
Of het nu gaat om ontwikkel gesprekken, performance gesprekken of check-ins, in veel organisaties wordt er veel tijd verspild aan ineffectieve gesprekken die geen bijdrage leveren aan betrokken medewerkers en soms zelf leiden tot een lagere betrokkenheid.

Toch kunnen deze gesprekken ook een belangrijke bijdrage leveren aan meer betrokken medewerkers.
Read More
Verloren inzichten
Documentatie kost tijd en het ophalen van waardevolle inzichten van medewerkers ook. Daarom gebeurt dit vaak maar beperkt of zelfs helemaal niet. En dit is een probleem, want zo gaat er kostbare informatie verloren en wordt de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie geremd.
Read More
Weinig binding met organisatie
Vrijwel iedere organisatie heeft doelen en plannen om deze doelen te behalen. Desondanks blijken veel medewerkers maar weinig binding te voelen met deze doelen en plannen. Dit maakt dat medewerkers zich minder identificeren met de organisatie en minder gemotiveerd zijn om de plannen uit te voeren en de doelen te behalen.
Read More
OPLOSSINGEN
Betrokkenheid
Stel je een organisatie voor waar nagenoeg iedere medewerker een betrokken medewerker is. Dit is een organisatie waar medewerkers zich maximaal inzetten om de organisatie doelen te verwezenlijken en waar hun binding met de organisatie er voor zorgt dat ze voor lange tijd blijven.

In deze organisatie worden effectieve interacties gefaciliteerd, worden inzichten efficient verzameld en opgeslagen, en hebben medewerkers de mogelijkheid mee te denken.
Effectieve interacties
Ineffectieve gesprekken veranderen in krachtige dialogen die direct bijdragen aan de betrokkenheid van medewerkers. Ieder gesprek is doelgericht, inspireert en bevordert de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Van formele beoordelingen tot informele check-ins, ieder gesprek helpt medewekers sneller te groeien en geeft ze het gevoel gehoord en gewaardeerd te worden.
Read More
Iedere stem telt
In een organisatie waar iedere stem wordt gehoord en waardevolle inzichten worden vastgelegd, kweek je een cultuur waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. Dit is de cultuur waar medewerkers betrokken zijn en waar mensen deel van uit willen maken.

Daarnaast creëer je een omgeving waarin een groot aantal diverse ideeën tot uiting komen, waardoor effectief de basis wordt gelegd voor innovatie.
Read More
Sterke verbinding
Wanneer de verbinding tussen medewerkers onderling en met de organisatie sterk is zal betrokkenheid hoog zijn. In deze situatie kijken medewerkers verder dan zichzelf en dragen zorg voor elkaar en voor de doelen van de organisatie.

Medewerkers voelen zich betrokken bij de koers van de organisatie en zijn gewend mee te denken en initiatief te nemen om de organisatie vooruit te helpen.
Read More
PRODUCT
Het platform
Een intuïtief platform welke middels twee unieke modules een omgeving biedt waarmee medewerkers betere gesprekken kunnen voeren, waardevolle inzichten kunnen vastleggen en verbinding met de organisatie versterken.

Kortom, een platform dat de betrokkenheid van medewerkers bevorderd.
CONNECT
Connect module
Verbind medewerkers door het faciliteren van betere gesprekken. Ontwerp terugkerende of eenmalige 1-op-1 interacties waarbij AI ingezet kan worden om de juiste voorbereiding en documentatie voor ieder gesprek te creëeren.

Vind gemakkelijk informatie terug van voorgaande interacties, aangevuld met relevante notities en documenten in één intuïtief overzicht voor elke medewerker.
INVOLVE
Involve module
Activeer medewerkers door hen een stem te geven en actief te laten meedenken met de organisatie. Zo verzamel jij waardevolle input rondom thema’s die relevant zijn voor de organisatie en ontstaat bij medewerkers het gevoel dat ze betrokken worden.

Middels handige overzichten kun je de verworven input eenvoudig omzetten in concrete opvolging en laat je medewerkers weten wat er met hun stem gebeurt.
VOORDELEN
De voordelen
Verhoogde betrokkenheid van medewerkers leidt tot een sterke toename van productiviteit en retentie
Waardevolle inzichten geven sturing aan het betrekken en ontwikkelen van medewerkers
Bevorderde verbinding tussen medewerkers en
organisatie zodat iedereen dezelfde kant op rent
OVER ONS
Mensgericht
Wij zien dat het talent in veel organisaties maar gedeeltelijk wordt benut en dat een belangrijke oorzaak daarvan de beperkte betrokkenheid van medewerkers is. Als oprichters van Home of Progress streven wij, Roy en Menno, ernaar om het maximale uit medewerkers te halen door betrokkenheid te vergroten.

Beide hebben wij uit eerste hand ervaren hoe cruciaal betrokkenheid is voor het ontwikkelen van succesvolle teams en voor het optimaal benutten van talent. Met passie voor persoonlijke ontwikkeling dragen wij bij aan organisaties waar medewerkers hun maximale potentieel benutten.